Skip to content

Akustinen valoelementti -kehittämishanke

Teollisen tuotteen kehittäminen ja kansainvälistyminen

Hankkeessa kehitetään uutta tuotannollista toimintaa yritykselle. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uusi teollisesti valmistettava tuote ja tuotantopolku kehitetään myytäväksi tuotteeksi ja tuoteperheeksi sekä suojataan. Kartoitetaan tuotteen markkinat, myyntipolku ja asiakkaat. Toisessa vaiheessa valmistellaan tuotteen vienti ulkomaan markkinoille ja käydään ulkomailla kahdet messut (Euroopassa).

Development of Industrial Product and internationalization

The project is developing a new productive activity for the company. The project will be operated in two phases. In the first phase, the new industrial product and the production path will be developed for sale product and product family and will be protected. Identify the product market, sales path, and the customers. In the second phase, the product is being exported to the foreign market and two fairs will be held abroad (in Europe).